Begrepet vapen, som heraldisk kjeneetegn, I norsk lovgivning (The Concept of the coat of arms in Norwegian Legislation)

24 January 2018 By Cappelen, Hans